Under drøfting av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 – arbeidsdokument 5/20 var partia som ikkje er representerte i formannskapet, inviterte til å vera til stades.

Møteprotokollen finn du i møtekalenderen på nettsida til kommunen.

Sogndal kommune sende møtet direkte i nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under: