Møtet vart halde digitalt og startar klokka 09.

Sakslista og sakpapira finn du her i møtekalenderen.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i videoruta under: