Møtet fann stad på Fylkeshuset på Leikanger og starta klokka 10.

Sakslista og sakspapira til møtet finn du her i møteplanen.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Grunna tekniske problem vart det diverre ikkje gjort opptak av heile møtet. Den delen av møtet som det vart gjort opptak av, kan du sjå i videoruta under:

8. oktober var det også møte i administrasjonsutvalet. Sakslista og sakspapira til dette møtet kan du sjå her i møtekalenderen.