Møtet starta klokke 09 og vart halde som digitalt møte.

Sakslista og sakspapira finn du her i møtekalenderen.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under: