Møtet er i kommunestyresalen i Sogndal og startar klokka 09.

Sakslista og sakspapira finn du her i møtekalenderen.