Målgruppe

 • Barn og ungdom med fattigdomsproblem
 • Familiar til barn og ungdom i målgruppa, når tiltaket rettar seg mot kultur, fritids- og ferieaktivitetar

Ein kan søkja om tilskot til

 • Deltaking i kultur- og fritidsaktivitetar
 • Deltaking i ferieaktivitetar
 • Deltaking på alternative meistringsplattformer

Frå 2021 kan ein søkja om tilskot på to nye tiltakstypar:

 • Utprøving av metodar/arbeidsmodellar
 • Koordinering av samarbeid mellom tenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommune, frivillig og privat sektor

Kven kan søkja

 • Offentlege instansar
 • Frivillige organisasjonar
 • Private aktørar
 • Kommunar

Meir informasjon og regelverk

Korleis søkja

Kontaktperson

Søknadsfrist 4. desember