Sogndal kommune fekk tildelt 1.095.748 kroner.

Formannskapet i Sogndal kommune vedtok i møte 17. mars 2021 å lysa ut midlane med løpande sakshandsaming og tildeling. Det vart òg vedteke retningslinjer for fondet.

Informasjon om kva det kan søkjast om midlar til og korleis du søkjer finn du på nettsidene til Sogn Næring.