Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny kulvert/undergang på Rv5, Kaupanger

Sjå informasjon frå Statens Vegvese vedrørande ny undergang på Rv 5, Kaupanger

Under finn de informasjon frå Statens Vegvesen vedrørande arbeidet som skal gjerast på Rv5 på Kaupanger.

"Den 19.04.2022 startar Statens vegvesen opp arbeidet med bygging av ny kulvert gjennom Rv. 5 p åKaupanger. I samband med det må gang- og sykkelvegen forbi dette området stengast. Vedlagt er skisse som viser kor det vert stengt og alternativ rute over byggefeltet. Dei som til vanleg går over trebrua må gå via Industrifeltet/Næringsområde. Det blir sett opp fysisk sperring i desse områda. Byggetid er frå 19.04.2022 – 01.12.2022".

 

Med helsing

Statens Vegvesen Jørn Kristian Engebø

-byggeleiar-  

Plan 5-1

Gang og sykkelveg - Kaupanger
Publisert | Oppdatert 05. april 2022
  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker