Opningstid frå og med tysdag 5. januar:
Innbyggartorga: 10-14
Sentralbordet: 08-15
 
Telefon: 57 65 25 00
Du kan også senda e-post til kommunen til postmottak@sogndal.kommune.no