Administrasjonsutvalet
17.09.2020 kl. 09:00 - 11:00
Leikanger

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling