Kommunestyret

Møter i Kommunestyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
Mars
April
Mai
   
Sep.
Okt.
 
Des.

Formannskapet

Møter i Formannskapet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
 
Aug.
Okt.
Des.

Finansutvalet

Møter i Finansutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
   
Mars
 
Mai
Juni
     
Nov.
 

Plan og forvaltningsutvalet

Møter i Plan og forvaltningsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
Mars
April
 
Juni
   
Sep.
Okt.
Nov.
 

Utval for levekår

Møter i Utval for levekår
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
 
Juni
   
Okt.
   

Utval for samfunnsutvikling

Møter i Utval for samfunnsutvikling
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
 
April
 
Juni
     
Okt.
 

Kontrollutvalet

Møter i Kontrollutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
   
Mai
Juni
   
Sep.
 
Nov.
 

Administrasjonsutvalet

Møter i Administrasjonsutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
April
Mai
       
Okt.
   

Arbeidsmiljøutvalet

Møter i Arbeidsmiljøutvalet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
Mars
 
Mai
           

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Møter i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
       
Mai
       
Okt.
Nov.
 

Sogndal eldreråd

Møter i Sogndal eldreråd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
       
Mai
       
Okt.
Nov.
 

Aktivitets- og friluftsråd

Møter i Aktivitets- og friluftsråd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                 
Okt.
Nov.
 

Kulturråd

Møter i Kulturråd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
     
April
 
Juni
     
Okt.
Nov.
 

Sogndal innvandrarråd

Møter i Sogndal innvandrarråd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
     
April
 
Juni
   
Sep.
Okt.
Nov.
 

Sogndal ungdomsråd

Møter i Sogndal ungdomsråd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
Mars
April
Mai
Juni
       
Nov.
 

Valstyre

Møter i Valstyre
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
   
Mars
 
Mai
   
Aug.
     

Viltnemnd

Møter i Viltnemnd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
       
Mai