Melding om oppseiing/endring må vere motteken før den 1. i månaden. Ein må betale i oppseiingstida sjølv om plassen ikkje blir nytta.

Trykk her for å avslutte SFO-plass.

Ved endring av plass til ein mindre plass gjeld oppseiingstida som for oppseiing. Ved endring til større plass gjeld betaling frå avtalt endringsdato.

Siste oppseiingsfrist før sommaren er 1. mai.