Det er mange lys som er defekte rundt i kommunen, så det vil ta litt tid å kome rundt på alle.