Parkeringsplassar for bubilar er merka med grønt i kartet.
Det er ikkje moglegheit for straumtilkopling på desse områda.

Påfylling av vatn kan skje på tre plassar markert med blå sirkel.
Tømmestasjon for bubilar er markert med lilla sirkel.

Parkeringsplassar i sentrumsområdet / Holmen skal berre nyttast av personbilar.

Kart med merka plassar (pdf)