HIFO SOGN OG FJORDANE, AVD. AV DEN NORSKE HISTORISKE FORENING

Yrkessammenslutninger

Org.nummer: 921563469

Forretningsadresse:
v/ Høgskulen på Vestlandet
Fossbygget
6856 SOGNDAL
Stiftelsesdato:
1996-03-27