NORNES LEIKEPLASS

Drift av fornøyelses- og temaparker

Org.nummer: 922054088

Forretningsadresse:
c/o Jon Arne Fimreite
Nornesfeltet
6859 SLINDA
Stiftelsesdato:
2012-07-14