POLENTUR 2006-KULLET LEIKANGER UNGDOMSSKULE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 925054216

Forretningsadresse:
c/o Eva Hamre
Hagavegen 3
6863 LEIKANGER
Stiftelsesdato:
2020-05-06