FAGFORENING BYGGSENTERET AUDUN HUNDERE

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 925600830

Forretningsadresse:
Byggsenter Audun Hundere
Ytre Loftesnes 2
6856 SOGNDAL
Stiftelsesdato:
2019-03-03