LUFTLAUGET

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 929052064

Forretningsadresse:
c/o Sogndal kommune
Trolladalen 30
6856 SOGNDAL
Stiftelsesdato:
2022-03-22
Frivillig organisasjon:
Ja