UTDANNINGSFORBUNDET LEIKANGER

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 992630965

Forretningsadresse:
c/o Johannes Grundt Jondahl
Hellebergvegen 45
6863 LEIKANGER
Stiftelsesdato:
2002-03-18