Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Geir Arne Lomheim
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Cecilie Knagenhjelm Aas
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Nils Vegard Kvam
19/2532-1 Tenestebevis
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Knut P. Bøyum
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Miljødirektoratet
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Arkitekt Jarle Sandvik
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Visit Sognefjord
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: AH Bygg
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Sogn brann og redning
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: NVE
Dato: 19.05.2019 - Avsendar: Sogn brann og redning