Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: Arkitektkontoret Erling Haugen as
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: Vivan Styve Igelkjøn
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: Opplæringsavdelinga
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: FYLKESMANNEN I VESTLAND
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: Leiv Inge Fimreite
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: Nærings- og kulturavdelinga
19/4196-1 Tenestebevis
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: Fylkesrådmannen
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: v/Tage Rickard Sundell Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Dato: 13.09.2019 - Avsendar: *********************
19/4206-1 Tenestebevis
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 13.09.2019 - Mottakar: Arkivverket