Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Arkitektkontoret 4B
19/3575-1 Politiattest
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Linnea Robøle
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: PerMagne Sviggum
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Sognbrannogreding IKS
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Sogn avis
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: SognLab
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: SognLab
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Tiril Brude Orrestad, Sondre Johannes Orrestad
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Glenn-Eirik Fortun
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Skatteetaten
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Maria Bidne Borlaug
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Rakel Hjønnevåg Feten
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Rakel Hjønnevåg Feten
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Rakel Hjønnevåg Feten
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Mette Johannessen
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Anders Berqvam, Nina Merete Steen, Geir Lyngaas, Else Øyrehagen Sætre, Sveinung Sætre, Roar Flatland, Vegard Sætre, Marianne Yttri Sætre, Gerd Marie Ahlin, Sara Christine Johnsborg
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Gina Thomassen
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Cecilie Kristoffersen
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Hege Uglum Vedvik
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Nina Uglum Vedvik
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Hege Uglum Vedvik
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Karoline Sophie Hallert
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Karoline Sophie Hallert
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Karoline Sophie Hallert
19/3580-4 Vitnemål
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Karoline Sophie Hallert
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Margit Hope
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************