Regjeringa har vedteke å fjerna dei fleste koronatiltaka, noko som gjer at me lettar på tiltaka i institusjonane våre i Sogndal kommune.

Det vil framleis vera behov for nokre tiltak for å avgrensa omfang av smitteutbrot i institusjonane våre

For besøkande gjeld følgjande:

  • Unngå besøk på sjukeheimen dersom du har infeksjonssymptom frå luftvegar eller mage/tarm.
  • Bruk munnbind.
  • Me ynskjer at de fortrinnsvis nyttar rommet til brukaren ved besøk.
  • Ved opphald i fellesareal må ein sikra ein meters avstand til andre bebuarar.

Kommunale tiltak kan verta sette i verk ved utbrot. Det vil bli opplyst om på heimesida til Sogndal kommune og ved hovudinngangen på sjukeheimane.

Me ynskjer framleis at besøkande held fram med god handhygiene med spritdesinfeksjon eller handvask før og etter besøk.

Takk for at du følgjer retningslinjene!