For å kunne gjennomføre besøk, må både bebuaren og besøkande forstå og følgje desse krava: 

 • Besøket må avtalast på førehand. Eventuelle individuelle avtalar om faste besøk/tidspunkt kan gjerast med kvar avdeling.
 • Besøk skal berre gjennomførast på pasientrom. Ein kan ikkje gå/trille tur inn på dei andre avdelingane, eller opphalde seg på stovene/gangen i avdelingane.
 • Smittevernreglar må overhaldast. Alle må vere friske, skrive seg inn i boka og fylle ut eigenerklæring og halde avstand.
 • Dei som ynskjer kan besøke bebuar, maks to av gangen med minst ein meters avstand til bebuar og personal.
 • For utandørs besøk kan fleire være tilstade, men ikkje fleire enn at minst ein meters avstand oppretthaldast.
 • Alle som  dei siste 10 dagane har vore i område med høgt smittetal må nytta munnbind eller utsetta besøket 

Generelle reglar:

 • Hald minimum 1 meters avstand mellom bebuaren og deg som er på besøk.
 • Du kan ha med blomar og gåver under besøket.
 • Ein av dei tilsette vil møte deg ved inngangen og følgje deg til rom/besøksrom til bebuar
 • Bebuaren og besøkande skal ikkje omgå andre bebuarar, besøkande eller tilsette.
 • Besøk under måltid er ikkje ønskelig, utover det ingen begrensningar.

Minner om god handhygiene med spritdesinfeksjon eller handvask før og etter besøk.

Viktig:

 • Besøkande kan ikkje ha symptom på akutt luftvegsinfeksjon eller hatt nærkontakt med personar med bekrefta covid-19.
 • Besøkande kan ikkje ha vore utanfor Noreg siste 10 dagar.
 • Personalet vil be deg om å lese og signere ei eigenerklæring før besøket.

Desse retningslinjene er til for å beskytte sårbare pasientar og bebuarar mot potensielt livsfarleg smitte.

Takk for at du følgjer dei!