Retningsliner for besøk institusjon frå 27.9.21:

Regjeringa har vedteke at Noreg går over til ein normal kvardag med auka beredskap frå 25.9.21. Då forsvinn dei fleste nasjonale koronatiltaka.

Det vil framleis vera behov for nokre tiltak hjå oss for å førebygga større infeksjonsutbrot i institusjonane våre.

For besøkande gjeld følgande:

  • Unngå besøk på sjukeheimen dersom du har infeksjonssymptom frå luftvegar eller mage/tarm.

Kommunale tiltak kan verta sette i verk ved utbrot. Dersom det skjer, vil det bli opplyst på heimesida til Sogndal kommune og ved hovudinngangen på sjukeheimane.

Me ynskjer framleis at besøkande held frem med god handhygiene med spritdesinfeksjon eller handvask før og etter besøk.