Me på landbrukskontoret ynskjer å høyra frå dykk som har hatt avlingssvikt.

Ta kontakt per epost eller telefon.

Sigmund:
E-post: sigmund.havn@sogndal.kommune.no
Tlf: 57 65 26 02

Guro:
E-post: guro.bakkerud@sogndal.kommune.no
Tlf: 57 65 26 03

Søknadsskjema:
Erstatning ved avlingssvikt