Prosent
AP 29,05
HØGRE 5,2
FRP 29,05
KRF 7
VENSTRE 5,3
MDG 3,5
SP 14
SV 1,7
RAUDT 5,2