Søknaden skal leverast på Altinn.

Meir informasjon om ordninga.

Har du spørsmål om SMIL-ordninga kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.