Rettleiaren er laga med utgangspunkt i Folkehelseinstituttet sine råd og rettleiarar. Den er meint å gi enkel og god oversikt og informasjon om gjeldande regelverk og praktisering av smittevernstiltiltak. 

Smittevernrettleiar versjon 4, siste utgåve.

I tillegg til Smittevernrettleiaren vert det her lenka til «Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen». Denne forskrifta handlar om kven som kan få unntak for restriksjonar om innreise frå utland, og kven som kan søke om dette.

Forskrift