Sogndal kommune har samordna opptak for både kommunale og private barnehagar.

Søk barnehageplass

Når du har fått barnehageplass, er det høve til å søkja om redusert betaling om du har låg inntekt. 
Meir informasjon om redusert foreldrebetaling.

Svar på søknad vil bli sendt ut i slutten av mars.