Ein har plassen på SFO til barnet går ut av 4. klasse, eller til den vert sagt opp skriftleg. Dei som alt har plass og ikkje ynskjer å endra plassen, treng altså ikkje søkja på nytt.

Lenke til søknadsportal:

https://skole.visma.com/sogndal

Meir informasjon