Sogndal kommune lagrar informasjon om kva søkeord brukaren nyttar i søkeverktøyet CustomPublish AS. Føremålet med lagringa er å gjere informasjonstilbodet vårt betre. Bruksmønsteret for søk vert lagra i ein eigen database, og dei vert berre lagra i aggregert form. Det er berre søkeordet som vert lagra og dei kan ikkje koplast til andre opplysningar om brukarane, slik som til IP-adressene.