Sogndal kulturhus - fasade
Sogndal kulturhus - fasade

Om oss

Sogndal opplæringssenter er bygd på intensjonane i opplæringslova, introduksjonslova og etter- og vidareutdanningsreforma.

Senteret tilbyr grunnskuleopplæring for vaksne til innbyggjarar i Sogndal kommune som treng denne opplæringa. I tillegg har skulen ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.