Sogndal kulturhus - fasade
Sogndal kulturhus - fasade

Om oss

Sogndal opplæringssenter er bygd på intensjonane i opplæringslova, introduksjonslova og etter- og vidareutdanningsreforma.

Senteret tilbyr grunnskuleopplæring for vaksne til innbyggjarar i Sogndal kommune som treng denne opplæringa. I tillegg har skulen ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Grunnskule for vaksne eller spesialundervisning?

Alle som har spørsmål om realkompetansevurdering, grunnskuleopplæring for vaksne etter Opplæringslova §4A-1 eller spesialundervisning for vaksne etter Opplæringslova §4A-2 kan ta kontakt med:

Elisabeth Norman
Telefon 99 28 60 25
Send epost