Sogndal SV
Rolle Politiske verv Namn Tel E-post
Partileiar   Oddbjørn Bukve 48054368 oddbjørn@bukve.org
Kasserar   Oddbjørn Saltnes 41447339  
Styremedlem Kommunestyret (medlem)
Formnnskapet (medlem)
Fellesnemnda (medlem)
Adminstrasjonsutvalet (2. varamedlem Ap/Sp/Sv/Krf)
Vibeke Johansen 95899022 vibeke.j@online.no
Styremedlem   Tone Jørgensen 99160259 tone.jorgensen@hvl.no
Styremedlem   Heidi-Kathrin Osland 95271606 heidi@arkitektkontoret4b.no
  Kommunestyret (medlem)
Formannskapet (4. varamedlem Ap/Sp/Sv/Krf)
Forvaltningsutvalet (7. varamedlem Ap/Sp/Sv/Krf)
velferds-, oppvekst- og kulturutvalet (medlem) 
Steinar Øydvin 97170381 soeydvin@online.no

 Logo SV

Sogndal SV si nettside