Det er framleis nokre avgrensingar i biblioteket sine tilbod, men folk er velkomne til biblioteket for å låna og levera bøker og for å henta premiar til Sommarles

Meir informasjon om opningstider og avgrensingar i tilbodet finn du på nettsida til Sogndal bibliotek.