Kommunal- og moderniseringsdepartementet har løyvd nye midlar til kommunale næringsfond som tiltak mot koronakrisa. Sogndal kommune fekk tildelt 2.743.000 kroner i denne runden.

Formannskapet i Sogndal kommune vedtok i møte 28. april å lysa ut midlane. Søknadsfrist er sett til 15. mai. Det vart og vedteke retningslinjer for fondet.

Meir informasjon og søknadsportalen finn du på nettsidene til Sogn Næring.

Sist runde fekk Sogndal kommune tildelt 1.095.748 kroner. På nettsidene til Sogn Næring finn du oversikt over prosjekta som har fått støtte.