Les meir om tilrettelagt transport

Meir informasjon om tenesta: 
Kontakt Tenestetorget 57 62 96 00 eller Tenesteeining Helse og sosial 57 62 97 30
 

Andre transporttenester:

Serviceskyss

Parkeringsløyve for rørslehemma

Sjå også:
Følgjekort for funksjonshemma