Ungdomsstipendet er ein honnør for innsatsen og skal vera ein vidare inspirasjon.

Søkjar må vera mellom 12 og 25 år og heimehøyrande i Sogndal kommune. Ungdomane søkjer sjølve, men bør dokumenterast av foreldre/lærar/trenar/instruktør.

Søknadsfrist kvart år er 1. november.

Det er formannskapet som avgjer kven som skal få stipend. Stipendet vert delt ut i kommunestyremøtet i desember.