Lydutjamningsanlegg fungerer slik at alle i klasserommet høyrer det læraren seier like godt, uavhengig av kvar i rommet ein er plassert. Meir informasjon kjem 

 

Bruksanvisning:

Bruksanvisning mygg:

Artikkel om lydutjamningsanlegg:

Artikkel om universell utforming: