Nettsida er ein viktig informasjonskanal for kommunen. Men korleis blir sida bruk og kva tykkjer de som brukar sida, bør vera godt synleg og lett å finna?

For å finna ut dette, har me laga nokre spørsmål me håper å få svar på. Undersøkinga er anonym og det tek berre ei par minutt å svara.

Klikk på knappen for å seia kva du meiner!

Delta i undersøkinga