Kontaktinformasjon:
Rektor Roar Sandnes
E-post roar.sandnes@sogndal.kommune.no
Telefon 918 48 373

Inspektør Ludvik Kjellevold
E-post ludvik.kjellevold@sogndal.kommune.no
Telefon 917 36 123 


Sjå kulturskulen si nettside for meir informasjon og påmelding.
 

Søknadsskjema Sogn kulturskule