Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
2. mars 2021 kl. 15:59

Informasjon om koronaviruset

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og annan informasjon knytt til koronaviruset.

Les mer

Aktuelt

Veglinja startar i planlagt rundkøyring ved Sogndal hotell. Frå rundkøyringa går vegen som dagline i om lag 135 meter før den deretter går over i ein om lag 275 meter lang lausmassetunnel som startar ved Sogndal Skysstasjon. I øvre Leighgota går v

Moglegheitsstudie for rv. 5 Sogndal sentrum

Etter initiativ frå ordførar bad formannskapet 10. februar Statens vegvesen om ei vurdering av framtidig løysing for å legga rv. 5 utanfor Sogndal sen...