Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
6. mars 2021 kl. 09:38

Informasjon om koronaviruset

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og annan informasjon knytt til koronaviruset.

Les mer

Aktuelt

Vegsperring

Vegstenging mellom Sogndal og Hafslo

Trafikantar på fylkesveg 55 mellom Sogndal og Hafslo må bu seg på stengingar denne våren. Også på riksveg 13 mellom Sogndal og Hella kan det bli vente...

Salen sette frå bakarste rad med rådmann, ordførar og varaordførar.

Møte i kommunestyret 11. mars

Torsdag er det møte i formannskapet og kommunestyret. Møtet i kommunestyret kan du følgja direkte her.

Veglinja startar i planlagt rundkøyring ved Sogndal hotell. Frå rundkøyringa går vegen som dagline i om lag 135 meter før den deretter går over i ein om lag 275 meter lang lausmassetunnel som startar ved Sogndal Skysstasjon. I øvre Leighgota går v

Moglegheitsstudie for rv. 5 Sogndal sentrum

Etter initiativ frå ordførar bad formannskapet 10. februar Statens vegvesen om ei vurdering av framtidig løysing for å legga rv. 5 utanfor Sogndal sen...