Henjahaugane barnehage kan tilby 60%, 80% og 100% plassar.

Barnehagen ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt.