• Ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1. til 4. trinn (for 3. og 4. trinn gjelder ordningen fra 1. august 2021). 
  • Gratis SFO for elevar med særskilte behov på 5. og 7. trinn

Ordningene er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 1B om skulefritidsordninga. 

 

Meir informasjon på udir.no