Kristina Lund: matematikk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og handverk og kroppsøving.

👩🏼‍🏫 Kontaktlærar ✉️ kristina.lund@sogndal.kommune.no  📞 96229173

Jorunn Irene Nyland: norsk, engelsk og musikk.

Kristina Flugeim: miljørettleiar.

Katarina Mardal: symjing.