Her er litt bilete frå tida etter skulestart:)

Me har hatt forskjellige eksperiment (tema for denne månaden), starta opp att med SFO-kafè og leika mykje fritt. 

Førsteklassingane har kome fint inn i gruppa og rutinane på SFO, det er kjekt å sjå:)
Elles fortset me med eksperiment kvar tysdag denne månaden.