Prisar 2024

Morgonplass eks. ferie 
kr. 1140   (Første og andreklassingar kr 0)
Matpengar: kr. 0

To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie
Kr. 1140  (Første og andreklassingar kr 0)
Matpengar. kr. 170

Tre faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie
Kr. 1440  (Første og andreklassingar kr 0)
Matpengar. kr. 210

Ettermiddagplass eks. ferie
Kr. 2050  (Første og andreklassingar kr 500)
Matpengar: kr. 280

Heilplass eks. ferie 
Kr. 3010  (Første og andreklassingar kr 1 460)
Matpengar kr. 280

Heilplass inkl. ferie
Kr. 3190  (Første og andreklassingar kr 1 640)
Matpengar kr. 280

12 timars SFO 8 - 15
Kr 1550 (Første og andreklassingar kr 0)
Matpengar kr. 280

Andre ferietilbod: 

  • Pr. veke kr 850
  • Pr. dag kr 340

Moderasjonsordningar for SFO

  • Barn 1: full pris
  • Barn 2: 30 % moderasjon
  • Barn 3 og fleire: 50% moderasjon

I skulefrie periodar får alle elevar på 1. og 2. trinn tilbod om 2 dagar gratis plass pr. veke, i tillegg til einskilddagar som er utanfor skuleruta (i forskriftene formulert som gratis 12-timarsplass). Desse dagane må avklarast på førehand.

For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 30 pr. heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.

Ferie vert definert som alle skuleferiar og inneklemde fridagar i SFO-året. SFO er feriestengd fire veker om sommaren. Ved plass i SFO betalar ein difor for 11 månadar (årskostnad delt på 11 som gjev månadssum).