Prisar 2024

Morgonplass eks. ferie kr. 1140,-   

Første og andreklassingar (inkludert tredjeklassingar frå 01.08.24)  kr 0,- 
Matpengar: kr. 0,-

To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie kr. 1140,-  

Første og andreklassingar (inkludert tredjeklassingar frå 01.08.24) kr 0,-  
Matpengar. kr. 170,-

Tre faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie kr. 1440,-  

Første og andreklassingar (inkludert tredjeklassingar frå 01.08.24) kr 0,- 
Matpengar. kr. 210,-

Ettermiddagplass eks. ferie kr. 2050,-  

Første og andreklassingar (inkludert tredjeklassingar frå 01.08.24) kr 500,- 
Matpengar: kr. 280,-

Heilplass eks. ferie kr. 3010,-  

Første og andreklassingar  (inkludert tredjeklassingar frå 01.08.24) kr 1460,-
Matpengar kr. 280,-

Heilplass inkl. ferie kr. 3190,-  

Første og andreklassingar (inkludert tredjeklassingar frå 01.08.24)  kr 1640,- 
Matpengar kr. 280,-

12 timars SFO 8 - 15 kr 1550,- 

Første og andreklassingar (inkludert tredjeklassingar frå 01.08.24) kr 0,- 
Matpengar kr. 280,-

Andre ferietilbod: 

  • Pr. veke kr 850,- 
  • Pr. dag kr 340,-

Moderasjonsordningar for SFO

  • Barn 1: full pris
  • Barn 2: 30 % moderasjon
  • Barn 3 og fleire: 50% moderasjon

I skulefrie periodar får alle elevar på 1. og 2. trinn tilbod om 2 dagar gratis plass pr. veke, i tillegg til einskilddagar som er utanfor skuleruta (i forskriftene formulert som gratis 12-timarsplass). Desse dagane må avklarast på førehand.

For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 30 pr. heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.

Ferie vert definert som alle skuleferiar og inneklemde fridagar i SFO-året. SFO er feriestengd fire veker om sommaren. Ved plass i SFO betalar ein difor for 11 månadar (årskostnad delt på 11 som gjev månadssum).