Her kjem månadsplanen for april :)

Me har mangla ein del material til kunst & handverk prosjektet vårt i mars, så me fortset litt med det i april og. 
Elles blir det påskeverkstad første veka no før påske. 

Me kjem til å starte med litt planting inne til skulehagen vår no i april, det blir kjekt å kome i gang att med det:) 
Så startar me fast med å følje med på fuglekassa vår med kamera, og kryssar fingrane for suksess med den i år og!