Nye telefonnummer

Leikanger barneskule

Ekspedisjon

576 52 610

Ivar Husum

Rektor

576 52 611

Siv Jane Tufte Mardal

Inspektør

576 52 612

Rita Steig

Merkantil/ kontor

576 52 613

Siri Randen

SFO leiar

576 52 614

Ida Høyheim Vik Helsesjukepleiar

 992 86 134