Me har laga ein liten film frå veke 25 på SFO:

https://youtu.be/8OgWqoNflzY