Funksjoner som finnes i føresetteappen per i dag:

  • Sende melding til ein/fleire tilsette ved skulen der ein har born
  • Motta melding frå tilsette/skulen, inkl. varslingar som t.d. på SFO, søknader og digitale skjema
  • Melde og redigere fråvær
  • Få tilsendt vekeplanar og anna informasjon
  • Få tilsendt digitale spørjeskjema med samtykke ved til dømes utflukter, vaksiner, bading o.l.
  • Sjå informasjon knytt til SFO-opphald og SFO "Tilstedeværelse"
  • Sjå merknader fra skulen knytt til SFO "Tilstedeværelse", og registrere eigne beskjedar/merknader

Funskjonar du må nytte web til:

  • Sjå vurdering og karakter
  • Godkjenne samtykker
  • Sende søknad

Lenkjer til rettleiingar: